Privacy Policy

Versie 19 april 2023

Stichting Marjolijn van Heemstra
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam
info@marjolijnvanheemstra.nl

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het beleid van Stichting Marjolijn van Heemstra ten aanzien van de bezoekers van onze website (www.amsterdamdarkfestival.nl) en onze klanten, zijnde de bezoekers van het Amsterdam Dark Festival.

Stichting Marjolijn van Heemstra respecteert de privacy van alle bezoekers en websitegebruikers en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring informeren we je over welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat jouw rechten zijn. Alle persoonsgegevens die wij ontvangen worden verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Je kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

 • voorstelling
 • activiteit
 • nieuwsbrief
 • klantaccount
 • ambassadeursschap
 • website
 • producten verkoop
 • bezoekersonderzoek

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je kunt denken aan naam, geslacht, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wil je een volledig overzicht van jouw gegevens, dan kan je een inzageverzoek doen via info@marjolijnvanheemstra.nl (zie hierna: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

De verwerking van je persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van privacy. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met ons privacybeleid.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marjolijnvanheemstra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel wij jouw persoonsgegevens verwerken

Stichting Marjolijn van Heemstra verzamelt gegevens van personen die op onze website kaarten kopen of reserveren of anderszins diensten of producten van Stichting Marjolijn van Heemstra afnemen, van bezoekers van deze website en van abonnees van een Stichting Marjolijn van Heemstra nieuwsbrief (hierna “bezoekers”) voor de volgende doeleinden:

 • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop kaartje voor een voorstelling);
 • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. servicemails m.b.t. tot de voorstelling);
 • voor marketingactiviteiten van Stichting Marjolijn van Heemstra, in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over Stichting Marjolijn van Heemstra, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de klant af te stemmen.
 • je in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken, het bezoek van de website te analyseren, voor het gebruik van social media netwerken en voor marketingdoeleinden. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna);
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).
 • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Stichting Marjolijn van Heemstra van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

 

E-mailings

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Wanneer je bij ons kaarten koopt voor het Amsterdam Dark Festival, ontvang je van ons servicemails. Het betreft informatie rondom jouw bezoek, bijvoorbeeld wijzigingen in aanvangstijd, annuleringen en informatie over bereikbaarheid. Wanneer je deze mails niet wenst te ontvangen, dan kan je je op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die je onderaan onze e-mails kunt vinden.

Iedere keer dat wij je per e-mail een boodschap sturen voor marketingdoeleinden wordt je via een afmeldlink de mogelijkheid geboden om te worden verwijderd uit het bestand dat Stichting Marjolijn van Heemstra gebruikt voor marketingactiviteiten per e-mail. Je kan je ook op elk ander moment afmelden via info@marjolijnvanheemstra.nl.

Amsterdam Dark Festival gebruikt MailChimp als marketingautomatiseringsplatform. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief of kaarten te kopen, erken je dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan Mailchimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. MailChimp garandeert dat hun gegevensverwerking gebeurt volgens de eisen van de AVG ter bescherming van de persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op de server van MailChimp. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Je gegevens worden voorts beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die MailChimp biedt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Marjolijn van Heemstra bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien je gedurende vijf jaar geen kaart bij Amsterdam Dark Festival hebt gekocht, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze systemen. Gegevens van klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of actiemails worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonsgegevens worden in de regel door Stichting Marjolijn van Heemstra niet ter beschikking gesteld aan derden. Enkel wij en onze partners Mailchimp (marketingautomatiseringsplatform), Studio Alloy (websitebeheer) en Stager (ticketverkoopplatform) hebben toegang tot jouw gegevens.

Wij delen jouw gegevens enkel met andere derden wanneer je daar zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld wanneer je bij een evenement aangeeft dat je tevens van de artiest zelf informatie wenst te ontvangen. Wil je jouw gegeven toestemming vervolgens weer intrekken, dan verwijzen wij je door naar de artiest waaraan je de toestemming heeft verleend, en is de privacy policy van de betreffende artiest verder van toepassing.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Marjolijn van Heemstra gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Marjolijn van Heemstra gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Persoonlijke aanbiedingen, voorkeuren en interesse cookies
Wij plaatsen geen cookies om jouw website ervaring aan te passen. Ook ontvang je van ons geen aanbiedingen op basis van browsegedrag.

Andere websites
Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren je de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Marjolijn van Heemstra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marjolijnvanheemstra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Marjolijn van Heemstra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marjolijnvanheemstra.nl

 

Wijziging privacybeleid

Stichting Marjolijn van Heemstra behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid aan te passen conform de geldende privacyregels. Op onze website vind je steeds de meest recente versie van ons privacybeleid.

 

Contact

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van jouw persoonsgegevens, of als je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kan je altijd contact met ons opnemen via: info@marjolijnvanheemstra.nl

 

 

Scroll naar boven